.

G-JL- grova fästplåtar med kamstångsförankringar

 

Plåt Material Material studsförankringar Material brickor
Standard S355J0 B500B S355J0
Rostfri EN 1.4301 (SS2333) B500B S355J0

Annan rostfri kvalité samt syrafasta plåtar går att få mot beställning, kontakta oss för mer information.

Ytbehandling standard: Sandblästring Sa 2 ½ målning med epoxy 40 µm.

Toleranser
Plåtens mått ±  3 mm
Förankringens placering ± 5 mm
Fästplåtens placering ± 15 mm
i x- samt y- riktning

Kvalitet
Svetsmetod: Robot-alt.manuell svetsning = max. svetskontroll
Svetsintyg: enligt SS 065201 samt EN-287
Materialintyg: erhålles på begäran
Spårbarhet: varje plåt är märkt individuellt

Plåt och bricka är genomborrade och svetsade på bägge sidor.

JGL2

 

Dimensioner

G-JL
BxL mm
Tjocklek
t mm

mm

mm

mm
Ø
mm
vikt
kg 
150 x 150 25 220 90 90 16 6,2
150 x 200 25 220 90 120 20 8,6
150 x 250 25 220 90 190 20 10,3
200 x 250 25 220 120 190 20 12,4
250 x 250 25 220 190 190 20 14,7
200 x 300 25 280 120 120 25 16,7
300 x 300 25 280 200 200 25 23,2
400 x 400 30 280 300 300 25 42,5
Kapacitetsvärden

 Nd 
kN
 Vd 
kN
 Mbd 
kNm
Mld
kNm
Td
kNm
Min. kraft
angreppsarea mm
154 54 13,1 13,1  4,3  60 x 60
256 86 20,5 27,3 7,9 60 x 100
275 90 20,5 43,2 11,1 60 x 170
295 91 27,3 43,2 11,8 90 x 170
320 95 43,2 43,2 14,1 170 x 170
464 143 42,6 71,1 19,2 90 x 180
508 149 71,1 71,1 23,2 180 x 180
561 154 106 106 34,9 250 x 250

* Förankringar: Kamstål B500B medsvetsade brickor