.

G-L1 – L3 – långa fästplåtar med korta förankringar

 

Plåt Material Material förankringar Ytbehandling
Standard S355J0 B500B S355J0
Rostfri EN 1.4301 (SS2333) B500B S355J0

Annan rostfri kvalité samt syrafasta plåtar går att få mot beställning, kontakta oss för mer information.

Ytbehandling standard: Sandblästring Sa 2 ½ målning med epoxy 40 µm

Toleranser
Plåtens mått ±  3 mm
Plåtens längd ± 10 mm
Förankringens placering ± 5 mm
Fästplåtens placering ± 15 mm
i sidled

Kvalitet
Svetsmetod: Robot-alt.manuell svetsning = max. svetskontroll
Svetsintyg: enligt SS 065201
Materialintyg: erhålles på begäran

 GL2

 

Dimensioner

Typ
BxL mm
Tjocklek
t mm
H
mm
b
mm
l
mm
Ø
mm
vikt
kg
G-L1 100 10 70 50 150 12 9
G-L1 150 10 70 90 150 12 13
G-L1 200 10 70 100 150 12 17
G-L2 100 15 115 50 200 16 14
G-L2 150 15 115 90 200 16 20
G-L2 200 15 115 100 200 16 26
G-L2 300 15 115 200 200 16 38
G-L2 400 20 115 300 200 16 66
G-L3 300 25 220 200 200 20 68
G-L3 400 25 220 300 200 20 88
G-L3 500 25 220 400 200 20 108
G-L3 600 25 220 500 200 20 128
Kapacitetsvärden

 Nd
kN
 Vd
kN
Min. kraft
angreppsare mm
21,5 18,9 30 x 130
31,7 18,9 70 x 130
32,3 18,9 80 x 130
71,8 33,7 30 x 180
82,3 33,7 70 x 180
83,8 33,7 80 x 180
91,4 33,7 180 x 180
94,3 33,7 280 x 180
262 78,9 180 x 180
310 78,9 280 x 180
317 78,9 380 x 180
322 78,9 480 x 180