Användningsområden

Användningsområden

Ancon – tvärkraftsdon används för tvärkraftsöverföring över alla typer av fogar, med eller utan rörelse.
Ancon – tvärkraftsdon förenklar och förbilligar traditionella fogar i betongplattor-bjälklag, mellan bjälklag och väggar (ersätter helt en vägg vid dubbla bärväggar) och i vertikala fogar (stödmurar).
Ancon – tvärkraftsdon ersätter klackar och konsoler med glidlager.
Ancon – tvärkraftsdon ger stora ekonomiska och konstruktiva fördelar.
Ancon – tvärkraftsdon går mycket snabbt att montera – ingen håltagning i formen.
Ancon – tvärkraftsdon ger en helt bruten köldbrygga vid upphägning av balkongplattor.

 

anv1

Säkerställ nivåer vid platta på mark.

 

anv2

Förenkla spontfogar.

 

anv3

Ersätt dubbla bärväggar eller pelare.

 

anv4

Ersätt konsolupplag.