Arbo 400

Momentupptagande armeringselement för utkragade balkongplattor med maximal köldbrytning.

Arbo 400

» Arbo elementen
Komplett information om de olika elementen med lastangivelser mm.

» DWG – filer
Samtliga element i DWG-format.

» Monteringsexempel och -anvisning

» Värmeförluster vid balkongplattor 3D-illustrering
Här visar vi resultatet av att isolera balkongplattor med hjälp av ARBO.

 

TEKNISK INFORMATION

FUNKTION:
Momentupptagande och köldbrytande armeringselement för utkragade balkongplattor
med standardhöjderna 160, 180 och 200 mm (andra höjder offereras på begäran).
Ger en optimal isolering i kombination med hög brandsäkerhet och korrosionsskydd.

MATERIAL:
Stål: Rostfritt, syrafast stål EN 1.4462 (l = 15W/mK)
Isolering: Mineralull (l = 0,036W/mK) Tjocklek: standard 60 alt. 120 mm
PU-hårdskum (l = 0,028W/mK)

UTFÖRANDE:
Monteringsfärdiga element med mellanliggande isoleringsskivor.

BRANDSKYDD:
Förmonterade distanser ger 30 mm täckskikt, vilket innebär brandklass A60.
Isoleringsplattorna är på undersidan försedda med ett brandskikt som klarar 750 º C.

STATIK:
Överföring av drag-, tryck- och tvärkrafter genom rostfri, syrafast armering Ø 14 mm