Värmeförluster – ARBO 400

ARBO 400 – Värmeförluster

Värmeförluster vid balkongplattor
3D- illustrering

Nedstående 3D-grafik, som baserar sig på omfattande försök och beräkningar vid Basels Universitet, visar skillnaden i värmeförluster vid traditionell balkongplatta, hopgjuten med bjälklaget, kontra en balkongplatta upphängd med ARBO-element.
Gemensamma förutsättningar:
Plattjocklek bjälklag och balkongplatta: 200 mm
Väggisolering: 150 mm

 

Arbo_varme_1
Balkongplatta hopgjuten med bjälklaget

Arbo_varme_2
Balkongplatta med ARBO-418-15 i fog