Arbo 700

Maximalt köldbrytande samt ljuddämpande armeringselement för balkongplattor och loftgångar med stöd i framkant.

imagePUT

» Arbo elementen
Komplett information om de olika elementen med lastangivelser mm.

» DWG – filer
Samtliga element i DWG-format.

» Monteringsexempel och -anvisning

 

TEKNISK INFORMATION

FUNKTION:
Drag- och tvärkraftsupptagande armeringselement för loftgångar, större balkongplattor och andra utanpåliggande betongkonstruktioner. OBS: ARBO 700 serien är ej momentupptagande.

SPECIELLA EGENSKAPER:
Ger en optimal stegljuds- och köldbrytning i kombination med brandsäkerhet och
korrosionskydd.

MATERIAL:
Stål: Rostfritt, syrafast stål EN 1.4462 (l = 15W/mK)
Isolering: Mineralull (l = 0,036W/mK) Tjocklek: standard 60 alt. 120 mm
PU-hårdskum (l = 0,028W/mK)
Ljudisolering:Neupren (l = 0,023W/mK) på bärande delar.

UTFÖRANDE:
Monteringsfärdiga element med mellanliggande isoleringsskivor.

BRANDSKYDD:
Förmonterade distanser ger 30 mm täckskikt, vilket innebär brandklass A60.
Isoleringsplattorna är på undersidan försedda med ett brandskikt som klarar 750 º C.