Arbo 700 – monteringsanvisningar

ARBO 700 – Monteringsanvisning

 

 

För att uppnå önskad ljud och värme isolering skall de neuprenförsedda delarna av ARBO – elementet gjutas in i bjälklaget.

ARBO-elementet ställs direkt på formen med isoleringskroppen mitt i fogen

arbo700_1

 

 

Nästa ARBO-element kan ansluta direkt (beroende på lastförutsättningar, se resp. tabell).

arbo700_2

 

 

Om arboelementen skall glesas ut (se resp. tabell) monteras medföljande isoleringsskiva mellan elementen.
Observera: c/c-avståndet mellan ARBO-elementen beror på lastförutsättningarna och skall anges av konstruktören.

arbo7003 arbo700_4