Migutan fogtyper

MIGUTAN – fogtyper

Vattentäta fogbryggor för rörelsefogar med långsamtgående trafik. Passar till exempel vid parkeringshus, garage, terminaler, ramper och gångbroar.

Fogbryggor med lång folie avsedd för montage i kombination med tätskikt, ex. bitumenmatta.

Fogbryggor med kort folie, avsedd för montage med vattentät ytbeläggning ex. epoxy, polyuretan.

För fogar med höga sanitära krav med lång folie.

För fogar med höga sanitära krav med kort folie.

För vattentäta fogar med mycket hög belastning, med lång folie, ex. lastbilar.

För vattentäta fogar med mycket hög belastning, med kort folie, ex. lastbilar.

Vattentät fogbrygga som monteras vid gjutningen.

Vattentät fogbrygga, något enklare, mycket kostnadseffektiv. För installation med vattentät ytbeläggning som epoxi el liknande.