Migutan FP 110/ … Ni

Migutan FP 110/ … Ni

Vattentät fogbrygga med utbytbart tätningsband
För stora fogrörelser

 

VATTENTÄT

VATTENTÄTNING SKER I KOMBINATION MED TÄTSKIKT (EX. BITUMEN MATTA)

FÖR FOGÖPPNINGAR UPP TILL 75 MM.

RÖRELSEKAPACITET 60 MM, +- 30 MM.

RÖRELSEGUMMIT I MITTEN ÄR UTBYTBART

FP110_NILF_350

TEKNISK INFORMATION

Modell Fogbredd max mm Total rörelse mm Bryggans synliga
bredd mm
Monterings-bredd mm Monterings-
höjd mm
Belastbarhet biltrafik kN Belastbarhet
truckar med lufthjul kN
FP 110/25 Ni 75 60 + – 30  111 238 25
FP 110/35 Ni 75 60 + – 30 111 238 35 600 130
FP 110/45 Ni 75 60 + – 30 111 227 46 300 70
FP 110/60 Ni 75 60 + – 30 111 238 62 300 30
FP 110/80 Ni 75 60 + – 30 111 238 81 120 30
FP 110/95 Ni 75 60 + – 30  111 238 97 60
FP 110/115 Ni 75 60 + – 30  111 238 117 60

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
Rörelsefogar i P-hus, garage, gångbroar, ramper, terminaler mm.

SÄRSKILDA EGENSKAPER:
Helt vattentät konstruktion med täckplåtar av 2,5 mm rostfritt stål. MIGUFLEX-tätningsbandet är utbytbart. Tätningsband och folie kan svetsas i vinklar, T och kryssförbindelser. Vi offererar gärna förtillverkade helt skräddarsydda lösningar. Högbelastbar, stabil konstruktion. Skarvas genom att de olika profildelarna skjuts in i varandra. För enbart gångtrafik finns som tillbehör extra täckplåt av rostfritt stål (»AP 800).

BELASTBARHET:
Avsedd att ta upp belastningar av långsamgående biltrafik samt truckar med lufthjul. Se laster ovan. En förutsättning för angivna lastvärden är att bryggan är jämnt samt vibrationsfritt monterad mot underlaget. För utjämning av eventuella ojämnheter gjuts en 25 cm bred avjämningsyta på bägge sidor av fogen av höghållfast cementbruk eller motsvarande.

SYSTEMLÖSNINGAR:
Erfarenhetsmässigt vet vi att vertikal fogavslutning är nödvändig för att erhålla vattentäthet vid rörelsefogar. Detta kan ej göras på byggplatsen, utan tillverkas på beställning i fabrik. Vi skräddarsyr en lösning för varje fog efter ritning. Tag kontakt med oss, så lämnar vi gärna förslag på en sådan lösning.

MATERIAL:
Bärprofil och monteringsvinklar av aluminium. Elastiskt tätningsband och dubbelsidig 300 mm bred tätningsfolie (AAS-folie) av rivhållfast, åldringsbeständigt specialgummi MIGUFLEX, temperaturbeständigt (-30°C – +120°C). Även beständigt mot vägsalt, svavelföreningar mm. Mycket lämplig i kombination med gjutasfalt, Bituthene, butylduk eller motsvarande. Bryggans synliga slityta skyddas av täckplåtar av 2,5 mm rostfritt stål (motsvarande SS 2332) som skruvas till bärprofilen och därigenom även pressar samman tätningsband och folie.

SPECIALVARIANTER:
Som tillbehör till samtliga varianter finns en extra täckplåt av rostfritt stål (AP 800) Observera att fogbryggor försedda med AP 800 ej kan ta upp sättningsrörelser i fogen. Samtliga varianter av serie FP 90/…Ni kan levereras även i golv-vinkelutförande »E 2 (fog längs vägg). Även i utförande »E 4 med kort AAS folie.
Brygga nr FP 110/25 Ni är närmast avsedd som anslutningsbrygga vid vertikala fogar i väggavsnitt. Den ger – tillsammans med övriga varianter – en helt vattentät vägganslutning.

STANDARDLÄNGDER:
Bärprofiler och skyddsplåtar: 4 m
MIGUFLEX-AAS folie och MIGUFLEX tätningsband 20 m.
Färg:
AAS-folie och tätningsband: svart

FP1102ny