Migutan FP 130/…Ni

Migutan FP 130/ … Ni

Vattentät fogbrygga med utbytbart tätningsband
För mycket stora fogrörelser

 

VATTENTÄT

VATTENTÄT I YTAN I KOMBINATION MED TÄTSKIKT (EX. BITUMEN MATTA.)

FÖR FOGÖPPNINGAR UPP TILL 100 MM.

RÖRELSEKAPACITET 90 MM, +- 45 MM.

RÖRELSEGUMMIT I MITTEN ÄR UTBYTBART

FP130_LONG_AAS_SHEET_LITEN_350

TEKNISK INFORMATION

Modell Fogbredd max mm Total rörelse mm Bryggans synliga
bredd mm
Monterings-bredd mm Monterings-höjd mm Belastbarhet lastbilar kN Belastbarhet
truckar med lufthjul kN
Belastbarhet
truckar med plasthjul kN
FP 130/25 Ni LF 100 90 + – 45  133 260 25 0
FP 130/35 Ni LF 100 90 + – 45 133 260 35 600 130 Ej tillåten
FP 130/45 Ni LF 100 90 + – 45 133 260 46 90 70 Ej tillåten
FP 130/60 Ni LF 100 90 + – 45 133 260 62 60 35 Ej tillåten
FP 130/80 Ni LF 100 90 + – 45 133 260 81 60 35 Ej tillåten
FP 130/95 Ni LF 100 90 + – 45  133 260 97 Personbils-
trafik
Ej tillåten Ej tillåten
FP 130/115 Ni LF 100 90 + – 45  133 260 117 Personbils-
trafik
Ej tillåten Ej tillåten

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
Rörelsefogar i P-hus, garage, gångbroar, ramper, terminaler mm.

SÄRSKILDA EGENSKAPER:
Helt vattentät konstruktion med täckplåtar av 2,5 mm rostfritt stål. MIGUFLEX-tätningsbandet är utbytbart. Tätningsband och folie kan svetsas i vinklar, T och kryssförbindelser. Vi offererar gärna förtillverkade helt skräddarsydda lösningar. Högbelastbar, stabil konstruktion. Skarvas genom att de olika profildelarna skjuts in i varandra. För enbart gångtrafik finns som tillbehör extra täckplåt av rostfritt stål (»AP 800).

BELASTBARHET:
Avsedd att ta upp belastningar av långsamgående biltrafik samt truckar med lufthjul. Se laster ovan. En förutsättning för angivna lastvärden är att bryggan är jämnt samt vibrationsfritt monterad mot underlaget. För utjämning av eventuella ojämnheter gjuts en 25 cm bred avjämningsyta på bägge sidor av fogen av höghållfast cementbruk eller motsvarande.

SYSTEMLÖSNINGAR:
Erfarenhetsmässigt vet vi att vertikal fogavslutning är nödvändig för att erhålla vattentäthet vid rörelsefogar. Detta kan ej göras på byggplatsen, utan tillverkas på beställning i fabrik. Vi skräddarsyr en lösning för varje fog efter ritning. Tag kontakt med oss, så lämnar vi gärna förslag på en sådan lösning.

MATERIAL:
Bärprofil och monteringsvinklar av aluminium. Elastiskt tätningsband och dubbelsidig 300 mm bred tätningsfolie (AAS-folie) av rivhållfast, åldringsbeständigt specialgummi MIGUFLEX, temperaturbeständigt (-30°C – +120°C). Även beständigt mot vägsalt, svavelföreningar mm. Mycket lämplig i kombination med gjutasfalt, Bituthene, butylduk eller motsvarande. Bryggans synliga slityta skyddas av täckplåtar av 2,5 mm rostfritt stål (motsvarande SS 2332) som skruvas till bärprofilen och därigenom även pressar samman tätningsband och folie.

SPECIALVARIANTER:
Som tillbehör till samtliga varianter finns en extra täckplåt av rostfritt stål (AP 800) Observera att fogbryggor försedda med AP 800 ej kan ta upp sättningsrörelser i fogen. Samtliga varianter av serie FP 90/…Ni kan levereras även i golv-vinkelutförande »E 2 (fog längs vägg). Även i utförande »E 4 med kort AAS folie.
Brygga nr FP 130/25 Ni är närmast avsedd som anslutningsbrygga vid vertikala fogar i väggavsnitt. Den ger – tillsammans med övriga varianter – en helt vattentät vägganslutning.

STANDARDLÄNGDER:
Bärprofiler och skyddsplåtar: 4 m
MIGUFLEX-AAS folie och MIGUFLEX tätningsband 20 m.
Färg:
AAS-folie och tätningsband: svart

M:KatalogeDiverseKat 3FP130FP 130 - 1.1421 Model (1)