Migutan FPG 80…/ Ni

Migutan FPG 80/ … Ni

 

VATTENTÄT

VATTENTÄTNING SKER I YTAN I KOMBINATION MED VATTENTÄTT YTSKIKT
(EX. POLYURETAN EL EPOXY)

FÖR FOGÖPPNINGAR UPP TILL 45 MM.

SLÄTT ILÄGG FÖR HÖGA HYGIENKRAV

RÖRELSEKAPACITET 16 MM, +-8 MM

RÖRELSEGUMMIT I MITTEN ÄR UTBYTBART

FPG80_kort_bild_350

TEKNISK INFORMATION

Modell Fogbredd max mm Total rörelse mm Bryggans synliga
bredd mm
Monterings-bredd mm Monterings-höjd mm Belastbarhet lastbilar kN Belastbarhet
truckar med lufthjul kN
Belastbarhet
truckar med plasthjul
kilo/mm hjulbredd
FPG 80/25 45 16 (+ – 8)  82 209 25 600 130 6,5
FPG 80/35 45 16 (+ – 8) 82 209 35 600 130 6,5
FPG 80/45 45 16 (+ – 8) 82 198 46 300 70
FPG 80/60 45 16 (+ – 8) 82 209 60 300 30
FPG 80/80 45 16 (+ – 8) 82 209 81 120 30
FPG 80/95 45 16 (+ – 8)  82 209 97 60
FPG 80/115 45 16 (+ – 8)  82 209 117 60

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
Rörelsefogar i våtutrymmen med höga sanitära krav.

SÄRSKILDA EGENSKAPER:
Helt vattentät konstruktion med täckplåtar av 2,5 mm rostfritt stål. MIGUFLEX-tätningsbandet är utbytbart. Tätningsband och folie kan svetsas i vinklar, T och kryssförbindelser. Vi offererar gärna förtillverkade helt skräddarsydda lösningar. Högbelastbar, stabil konstruktion. Skarvas genom att de olika profildelarna skjuts in i varandra.

SYSTEMLÖSNINGAR:
Erfarenhetsmässigt vet vi att vertikal fogavslutning är nödvändig för att erhålla vattentäthet vid rörelsefogar. Detta kan ej göras på byggplatsen, utan tillverkas på beställning i fabrik. Vi skräddarsyr en lösning för varje fog efter ritning. Tag kontakt med oss, så lämnar vi gärna förslag på en sådan lösning.
Vid montering i badanläggningar med klorerat vatten, kontakta oss för närmare instruktioner.
* Brygga nr FPG 80/25 Ni är närmast avsedd som anslutningsbrygga vid vertikala fogar i väggavsnitt. Den ger – tillsammans med övriga varianter – en helt vattentät vägganslutning.

MATERIAL:
Bärprofil och monteringsvinklar av aluminium. Elastiskt tätningsband och dubbelsidig 300 mm bred tätningsfolie (AAS-folie) av rivhållfast, åldringsbeständigt specialgummi MIGUFLEX, temperaturbeständigt (-30°C – +120°C). Även beständigt mot vägsalt, svavelföreningar mm. Mycket lämplig i kombination med gjutasfalt, Bituthene, butylduk eller motsvarande. Bryggans synliga slityta skyddas av täckplåtar av 2,5 mm rostfritt stål (motsvarande SS 2332) som skruvas till bärprofilen och därigenom även pressar samman tätningsband och folie.

STANDARDLÄNGD:
Bärprofiler och skyddsplåtar: 4m
MIGUFLEX AAS-folie och MIGUFLEX Tätningsband: 20m

FÄRG:
AAS-folie och tätningsband: svart Serie FPG 80/… Ni levereras även i golvvinkelutförande »E2.
Observera att med detta tätningsband är fogrörelserna begränsade till ± 10 mm.

FPG80_kort_skiss