MONTERINGSANVISNING

1

Tillverka/lämna en ursparing som passar den fogtyp Ni valt.
Gör rent, dammsug och använd primer på betongytorna.

montage1

 

 

2

Lägg i ett utjämningslager med höghållfast bruk (ex. epoxy).

montage2

 

3

Rengör aluminiumprofilen exemplevis med avfettning.
Placera monteringsvinklarna tillsammans med gjutavstängaren (tillval)
i det ännu våta bruket och knacka (försiktigt) ner vinklarna till rätt nivå.

montage3

 

4

När bruket har härdat förankras vinklarna till betongen med hjälp av kemankare
som sätts på c/c avstånd ca 350 mm.

montage4

 

5

Ursparingen gjuts igen fram till avstängaren. Var noga med att igjutningen
blir precis i nivå med den övriga betongen. Avstängaren kan precis lika gärna utgöras
av en plåtregel eller träregel.

montage5

 

6

Ytskiktet läggs på och läggs intill avstängningsprofilen.

montage6

 

7

Skruvar och monteringsprofiler tas bort och fogen rengöres och dammsugs.

montage7

 

8

Montera nu AAS-folien och sedan gummiilägget i mitten.
Därefter skruvas skyddsplåtarna fast och pressar då gummiiläggen samman.
Lägg en mjukfog för att få vattentätt mellan AAS-folien och betongen.
OBS efter ca 10-14 dagar skall skruvarna efterdras med momentnyckel (7 Nm)

montage8