Monteringsanvisning lång AAS – Migutan

Home/Företagsprodukter/Migua Fogsystem/Migutan/Monteringsanvisning lång AAS – Migutan

MONTERINGSANVISNING

Monteringsanvisning för läggning i asfalt

OBS: nedanstående monteringsanvisning ska betraktas som en vägledning i normalfallet. Eftersom förhållandena varierar kraftigt från byggplats till byggplats och olika material används, kan vi emellertid inte ta något ansvar för själva monteringen eller konsekvenserna av denna. Vid eventuella tveksamheter eller frågor, kontakta oss.

 

Montering av fogbryggan

1. Lägg ut bruk
Fördela monteringsvinklar

Lägg ett ca 120 mm brett utjämninglager av höghållfast bruk (t.ex epoxy) på bägge sidor fogen, vid skarvarna 300 mm bredd x 500 mm längd. Fördela de numrerade monteringsvinklarna längs fogen (bild A).

2. Skjut ihop delarna
Tryck ner profilerna

Monteringsvinklarnas ändar passar i varandra. Skjut ihop delarna ca 30 mm för att säkerställa nivåriktighet. (Bild B) Tryck ner profilerna i det ännu våta bruket. Knacka försiktigt tills rätt nivå uppnås. Väg av att profilerna är raka längs hela fogen.

3. Förankra
Fyll hålrummen

När bruket härdat förankras monteringvinklarna med kemankare (t.ex UPAT UKA 3M8) cc 300 mm på bägge sidor. Kapa eventuellt uppstickande delar till höjd med muttrarna. Observera härdningstiden och tillse att de är ordentligt dragna. Fyll hålrummen i monteringsvinklarnas nedre plan med bruk.

4. Demontera
Skruva ur plugg

Demontera de rostfria skyddsplåtarna och distanshållarna. Avlägsna skyddstejpen från monteringsvinklarnas övre del. Skruva ur pluggen ur skruvhålen så att skyddsplåtarna kan skruvas fast senare (bild C).

5. Tryck i AAS-folie
Lättast vid varmt väder

Tryck i AAS-folien uppifrån i de yttersta spåren på monteringsvinklarna och därefter tätningsbandet mellan monteringsvinklarna. Använd såpvatten för att underlätta montage. Börja alltid från en vinkel eller ände (bild D+E). Tillse att de stansade hålen i
tätningsbandet kommer mitt för de gängade hålen i monteringvinklarnas överdel. OBS: AAS-folie och tätningsband går lättast att montera vid varmare väderlek.

6. Montera skyddsplåtar
Applicera skyddstejp

Montera slutligen de rostfria skyddsplåtarna med de medföljande rosfria skruvarna. (Bild F) Använd momentnyckel (7 Nm). Applicera den medföljande skyddstejpen på fogbryggans nu synliga delar. Den bör sitta kvar i ca 10 – 14 dagar då skruvarna efterdras.

Tätning mot asfaltsskikt

  1. Applicera varmasfalt flödigt under AAS-folien upp mot monteringsvinklarnas sidor.
  2. Lägg upp ett tätskikt tätt mot monteringsvinklarnas yttersidor.
  3. Applicera ytterligare varmasfalt ovanpå tätskiktet.
  4. Tryck ner AAS-folien i varmasfalten. OBS: det är mycket viktigt att AAS-folien pressas in i vinkeln mot monteringsvinklarna. (Bild G)
  5. Applicera ytterligare ett lager varmasfalt på AAS-folien.
  6. Avsluta med ett lager tätskikt.
  7. Asfaltera till nivå med de rostfria skyddsplåtarnas överkant OBS: dessa är utbytbara. För att kunna byta dem, avsluta med en mjukfog längs skyddsplåten.

OBS : Vid ytor som skall snöröjas bör asfaltskanter vara något överstående mot skyddsplåtarna. Snöröjning får ej ske med skopa utan bör göras med snedställt blad. Vid eventuella tveksamheter eller frågor kontakta oss. / GLIM Betongprodukter AB

A

 

IMG0048

C

 

IMG0024

E

 

IMG0036

G

 

IMG0061

B

 

IMG0068

D

 

IMG0065

F

 

IMG0073