Skyddsplåtar till Migua fobgryggor

Det finns som tillbehör olika varianter av skyddsplåtar till vissa av fogbryggorna.
OBS används dessa skyddsplåtar kan fogbryggan ej längre ta upp ev sättningsrörelser.

Variant 1 AP 800 (endast för gångtrafik):
Ap800
Variant 2 APG:
Agp

FP 90/25 NI APS
Agp

FPG 90/35 NI APS
Agp