Skyddsplåtar till Migua fogbryggor

Home/Företagsprodukter/Migua Fogsystem/Migutan/Skyddsplåtar till Migua fogbryggor

Skyddsplåtar till Migua fobgryggor

Det finns som tillbehör olika varianter av skyddsplåtar till vissa av fogbryggorna.
OBS används dessa skyddsplåtar kan fogbryggan ej längre ta upp ev sättningsrörelser.

Variant 1 AP 800 (endast för gångtrafik):
Ap800
Variant 2 APG:
Agp

FP 90/25 NI APS
Agp

FPG 90/35 NI APS
Agp