Helhetslösningar till Migutan fogbryggor

Erfarenhetsmässigt vet vi att vertikal fogavslutning är nödvändig för att erhålla vattentäthet vid rörelsefogar. Detta kan ej göras på byggplatsen utan tillverkas på beställning i fabrik. Vi skräddarsyr en lösning för varje fog efter ritning. Kontakta oss för förslag.

Detaljer med lång folie avsedd för
montage i kombination med tätskikt, ex. bitumenmatta.

1. FP 90 Abb A1
uppvik_1

DWG-fil PDF-fil

2. FP 90 Abb B
uppvik_2 DWG-fil PDF-fil

3.1 FP 90 Abb E Vänster
uppvik_1

DWG-fil PDF-fil

3.2 FP 90 Abb E Höger
uppvik_1 DWG-fil PDF-fil

Fogbryggor med kort folie, avsedd för
montage med vattentät ytbeläggning ex. epoxy, polyuretan.

4. FP 90 Abb S
uppvik_1 DWG-fil PDF-fil

5. FP 90 Abb U
uppvik_2 DWG-fil PDF-fil

6.1 FP 90 Abb T Vänster
uppvik_1 DWG-fil PDF-fil

6.2 FP 90 Abb T Höger
uppvik_1 DWG-fil PDF-fil

7. FP 90 Abb T-stycke
uppvik_1

8. FP 90 Abb 4-vägskorsning
uppvik_1