Helhetslösningar till Migutan fogbryggor

Home/Företagsprodukter/Migua Fogsystem/Migutan/Helhetslösningar till Migutan fogbryggor

Helhetslösningar till Migutan fogbryggor

Erfarenhetsmässigt vet vi att vertikal fogavslutning är nödvändig för att erhålla vattentäthet vid rörelsefogar. Detta kan ej göras på byggplatsen utan tillverkas på beställning i fabrik. Vi skräddarsyr en lösning för varje fog efter ritning. Kontakta oss för förslag.

Detaljer med lång folie avsedd för
montage i kombination med tätskikt, ex. bitumenmatta.

1. FP 90 Abb A1
uppvik_1

DWG-fil PDF-fil

2. FP 90 Abb B
uppvik_2 DWG-fil PDF-fil

3.1 FP 90 Abb E Vänster
uppvik_1

DWG-fil PDF-fil

3.2 FP 90 Abb E Höger
uppvik_1 DWG-fil PDF-fil

Fogbryggor med kort folie, avsedd för
montage med vattentät ytbeläggning ex. epoxy, polyuretan.

4. FP 90 Abb S
uppvik_1 DWG-fil PDF-fil

5. FP 90 Abb U
uppvik_2 DWG-fil PDF-fil

6.1 FP 90 Abb T Vänster
uppvik_1 DWG-fil PDF-fil

6.2 FP 90 Abb T Höger
uppvik_1 DWG-fil PDF-fil

7. FP 90 Abb T-stycke
uppvik_1

8. FP 90 Abb 4-vägskorsning
uppvik_1