Migutrans FPO 116/…

För breda fogar med hög belastning

TEKNISK INFORMATION

Modell Fogöppning max Total rörelse mm Bryggans synliga
bredd mm
Bryggans totala
bredd mm
Monteringshöjd mm
FP0 116/2200 105 30 + – 15 116 249 22
FP0 116/3000 105 30 + – 15 116 249 30
FP0 116/4000 105 30 + – 15 116 249 40
FP0 116/5000 105 30 + – 15 116 249 50
FP0 116/6500 105 30 + – 15 116 249 65
FP0 116/7500 105 30 + – 15 116 249 75
FP0 116/8500 105 30 + – 15 116 249 85

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
Rekommenderas till golvfogar där extremt höga krav ställs på beständighet mot aggresiv yttre påverkan ex.vis kemisk industri, parkeringsdäck, laboratorier etc.

SÄRSKILDA EGENSKAPER:
Tätningsbandet är utbytbart och kan monteras skarvlöst upp till 20 m längder.

Hålen i monteringsvinklarna säkerställer god förankring.

Bryggan tar även upp stora sättningsrörelser.

Högbelastbar.

Konstruktionen medger helt släta skarvar.

TILLÅTEN BELASTNING:
Bryggan tål tillfällig belastning av tung fordonstrafik med max hjullast 50 kN.
Dessa värden gäller under förutsättning att monteringsvinklarna stöder med hela sin yta mot underlaget. För att motverka ojämnheter i underlaget lägges ett utjämningsskikt på bägge sidor fogen.

MATERIAL:
Bärprofil och hålförsedda monteringsvinklar av aluminium. Extra förstärkt genom bärande T-profil under mittdelen.
Elastiskt tätningsband av slittåligt syntetgummi, åldrings – och temperaturbeständigt.(-30°C till +120°C). Olje- och syrabeständigt.

Fpo116_2