Migutec D 12/ …15/ …

Migutec D 12 /… och D 15/ …

För fogar i putsade väggar och tak

 

D12_350

D15_350

TEKNISK INFORMATION

D 12/ … för 12 mm tjock puts.

För vanliga fogar
Fog Max fogbredd mm Total rörelse mm Synliga bredd mm Total bredd mm Monteringshöjd mm
D 12/300 30 10 + – 5 32 112 12
D 12/500 65  40 + – 20 65 145
D 12/700 90 50 + – 25 90 170
D 12/900 135  100 + – 50 135 215
D 12/1300 200 120 + – 60 210 290
För hörnfogar
DE 12/400 30 10 + – 5 22 77 12
DE 12/600 65 40 + – 20 55 110
DE 12/800 90 50 + – 25 80 135
DE 12/1100 135 100 + – 50 125 180
DE 12/1500 200 120 + – 60 190 245

 

D 15/ … för 15 mm tjock puts.

För vanliga fogar
Fog Max fogbredd mm Total rörelse mm Synliga bredd mm Total bredd mm Monteringshöjd mm
D 15/300 30 10 + – 5 32 112 15
D 15/500 65  40 + – 20 65 145
D 15/700 90 50 + – 25 90 170
D 15/900 135  100 + – 50 135 215
D 15/1300 200 120 + – 60 210 290
För hörnfogar
DE 15/400 30 10 + – 5 22 77 15
DE 15/600 65 40 + – 20 55 110
DE 15/800 90 50 + – 25 80 135
DE 15/1100 135 100 + – 50 125 180
DE 15/1500 200 120 + – 60 190 245

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
För fogar i putsade väggar och tak.

SÄRSKILDA EGENSKAPER:
God vidhäftningsförmåga i putsen genom de hålförsedda monteringsvinklarna.

Tätningsbandets konstruktion innebär dubbelverkande vattenspärr.

God upptagningsförmåga även av stora
fogrörelser.

God upptagning av eventuella sättningar

MATERIAL:
Bärprofil och hålförsedda moteringsvinklar av aluminium.
Elastiskt åldringsbeständigt tätningsband för in- och utvändig montering.

OBSERVERA!
1. Tätningsbandet skall sträckas något vid montering.

2. Tätningsbanden kläms fast i ena änden med en tång i aluminiumnotens kant för att förhindra glidning.

D12/300

D12_300-1_500

D 15/300

D15_300_500