Migutec D 20/ …

Migutec D 20 /…

För fogar i putsade väggar och tak

 

 

D15_350

TEKNISK INFORMATION

D 12/ … för 12 mm tjock puts.

För vanliga fogar
Fog Max fogbredd mm Total rörelse mm Synliga bredd mm Total bredd mm Monteringshöjd mm
D 20/300 35 10 + – 5 40 120 20
D 20/500 70  40 + – 20 75 145
D 20/700 95 50 + – 25 100 180
D 20/900 140  100 + – 50 145 225
D 20/1300 200 120 + – 60 205 290
För hörnfogar
DE 20/300 35 10 + – 5 25 85 20
DE 20/500 70 40 + – 20 60 120
DE 20/700 95 50 + – 25 85 145
DE 20/900 140 100 + – 50 130 190
DE 20/1300 200 120 + – 60 180 250

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
God vidhäftningsförmåga i putsen genom de hålförsedda monteringsvinklarna.

Tätningsbandets konstruktion innebär dubbelverkande vattenspärr.

God upptagningsförmåga även av stora fogrörelser.

God upptagning av eventuella sättningar.

MATERIAL:
Bärprofil och hålförsedda moteringsvinklar av aluminium.
Elastiskt åldringsbeständigt tätningsband för in- och utvändig montering.

OBSERVERA!
1. Tätningsbandet skall sträckas något vid montering.

2. Tätningsbanden kläms fast i ena änden med en tång i aluminiumnotens kant för att förhindra glidning.

D 20/600

DE20_600_500