Migutec ESF 9 /… ZK

För krympfogar i golv med golvvärme och för ljudisolation

 

 

ESF9_350

TEKNISK INFORMATION

Modell Fogöppning max mm Bryggans synliga
bredd mm
Bryggans totala
bredd mm
Monteringshöjd mm
ESF 9/30 ZK 5 9 85 30
ESF 9/40 ZK 5 9 85 40
ESF 9/50 ZK 5 9 85 50

 

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
Denna brygga installeras för att förhindra sprickbildning i golv med golvvärme. Extra ljuddämpning kan fås genom att man använder ljuddämpande material att fylla fogen med.

SÄRSKILDA EGENSKAPER:
God förankring med hålförsedda monteringsvinklar.
Vattentätt svetsbar med golvmattor.

Genom att fylla fogen med lämpligt material uppnås ökad ljuddämpande effekt.

Bryggans synliga bredd är endast 12 mm.

MONTERINGSANVISNING:
(i samband med golvvärme)
Fogen fylls med lämplig isolerskiva som också bidrar till ökad ljuddämpning. Skivan tjänstgör sedan som fixering för monteringsvinklarna som trycks ner i den färska finbetongen. Ursparningar görs i överkant beroende på golvbeläggningens tjocklek. Skarvning sker genom att tätningsbandet förskjuts (vid leverans är bandet förskjutet 10 mm).

MATERIAL:
Bärprofil och hålförsedda monteringsvinklar av aluminium. Elastiskt tätningsband av svetsbar mjuk-PVC.

 ESF9_40ZK