Migutec FL 21/ …

För fogar i golv

 

UTBYTBART TÄTNINGSBAND

GOD FÖRANKRING MED HÅLFÖRSEDDA MONTERINGSVINKLAR

RÖRELSEKAPACITET UPP TILL 3 MM

FOGBREDD UPP TILL 20 MM

FL21_350

TEKNISK INFORMATION

Modell Fogöppning max Total rörelse mm Bryggans synliga
bredd mm
Bryggans totala
bredd mm
Monteringshöjd mm
FL 21/2000 20 5 +3 / -2 21 107 20
FL 21/3500 20 5 +3 / -2
21 107 35

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
För fogar i golv med betongbeläggning, sten- eller plattbeläggning, asfalt eller klinker.

SÄRSKILDA EGENSKAPER:
Tätningsbandet är utbytbart och kan monteras skarvlöst upp till 20 m längder.

God förankring med hålförsedda monteringsvinklar.

Bryggan kan även uppta sättningsrörelser.

MATERIAL:
Bärprofil och hålförsedda monteringsvinklar av aluminium. Elastiskt tätningsband av slittåligt syntetgummi, åldrings – och temperaturbeständigt. (-30°C till +120°C). Olje- och syrabeständigt.

TILLÅTEN BELASTNING:
Personbilar max 6 kN hjullast
Lastbilar max 10 kN hjullast
Dessa värden gäller under förutsättning att monteringsvinklarna stöder med hela sin yta mot underlaget. För att motverka ojämnheter i underlaget lägges ett utjämningsskikt på bägge sidor fogen.

FL21_3500