Migutec FPG 55

En fogbrygga avsedd för utrymmen med höga sanitära krav då den har ett slätt tätningsband

 

SLÄT SYNLIG YTA, LÄTTSTÄDAD FOG.

GUMMI-ILÄGGET ÄR UTBYTBART.

FÖR FOGÖPPNINGAR UPP TILL 50 MM.

RÖRELSEKAPACITET 8 MM, +- 4 MM.

ANTIBAKTERIELLT OCH FYSIOLOGISKT SÄKER.

INSTALLATIONSHÖJD FRÅN 20-75 MM.

FPG55

TEKNISK INFORMATION

Modell Fogöppning max Total rörelse mm Bryggans synliga
bredd mm
Bryggans totala
bredd mm
Monteringshöjd mm Belastbarhet personbilar Belastbarhet lastbilar
FPG 55/2000 50 8 + – 4 55 150 20 30 300
FPG 55/2500 50 8 + – 4 55 150 25 30 300
FPG 55/3500 50 8 + – 4 55 150 35 30 300
FPG 55/5000 50 8 + – 4 55 150 50 30 300
FPG 55/7500 50 8 + – 4 55 150 75 30 300
Finns i färgerna svart och grå

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
För golvfogar i affärslokaler, sjukhus mm.

SÄRSKILDA EGENSKAPER:
Slät yta möjliggör enkel renhållning.

Tätningsbandet är utbytbart och kan monteras skarvlöst upp till 20 m längder.

Hålen i monteringsvinklarna säkerställer god förankring.

Bryggan kan även uppta sättningsrörelser.

TILLÅTEN BELASTNING:
Bryggan tål tillfällig belastning av tung fordonstrafik med max hjullast 300 kN. Dessa värden gäller endast under förutsättning att monteringsvinklarna stöder med hela sin yta mot underlaget. För att utjämna ojämnheter i underlaget lägges ett utjämningsskikt på bägge sidor fogen.

MATERIAL:
Bärprofil och hålförsedda moteringsvinklar av aluminium.
Elastiskt tätningsband av slitstarkt syntetgummi, åldrings- och temperaturbeständigt (-30° till +120° C). Olje- och syrabeständigt.
Finns i fägerna svart och grå.

FPG55_3500