Monteringsanvisning Migua 3

Home/Företagsprodukter/Migua Fogsystem/Migutec/Monteringsanvisning Migua 3

MONTERINGSANVISNING

SERIE D och DS

Bryggans synliga delar skyddas av en klisterremsa under transport och montering. De hålförsedda monteringsvinklarna fästes mot underlaget med rostfri stålspik. Innan dess lägges ett 70 mm brett utjämningslager på bägge sidor fogen. Bryggorna är avsedda för en putstjocklek på 15/20 mm. Önskas tjockare puts tillses att utjämningslagtet ökas i motsvarande grad. Bryggan skall ligga dikt mot underlaget och får ej fjädra (då risk för att putsen spricker föreligger). Fastsättning mot underlaget skall ske så långt från fogen som möjligt för att undvika skada på fogkanterna.

mont_41

SERIE FA 25/…

Området kring fogen skall vara jämt, slätt och fritt från smuts. Bryggan trycks ned i fogen så att mellanläggen av neopren-cellgummi ligger dikt an mot underlaget. Därefter riktas bryggan i höjd och våg och skruvas fast mot underlaget. För invändiga fogar kan MIGUA Speciallim användas. Vid varje skarv lämnas 5 mm mellanrum som sedan tätas med elastisk fogmassa.

mont_43

SERIE FA 12/…

Området kring fogen skall vara jämt, slätt och fritt från smuts. Bryggans monteringsvinklar skruvas fast med underlaget efter att riktning i höjd och våg skett. För invändiga fogar kan MIGUA speciallim användas. Vid varje skarv lämnas 5 mm mellanrum som sedan tätas med elastisk fogmassa.

mont_42