Monteringsanvisning – Migua fasta golv

Home/Företagsprodukter/Migua Fogsystem/Migutec/Monteringsanvisning – Migua fasta golv

MONTERINGSANVISNING

För serie FV, FK, FT, FG, FS och FU vid installation i golv med betong-, sten-, platt-, asfalt- och andra beläggningar.

  1. Ett avjämningsskikt, ca 10 cm brett av ex. vis finbetong lägges på bägge sidor fogen för att utjämna ojämnheter i underlaget.
  2. De hålförsedda monteringsvinklarna skruvas fast ca var 30 cm. Tillse att monteringsvinklarna ligger i våg ochatt hela monteringsvinkelns underkant ligger an mot underlaget.
  3. Skarvning sker genom att profilens delar skjuts in i varandra.

Bryggorna kan även monteras med hjälp av MIGUPLAN Justeringsbygel. Profilen läggs då upp och justeringsbyglarna och riktas in i höjd och längd. Byglarna skruvas därefter fast mot underlaget. Det åtgår 20 byglar per sida och monteringslängd.

Efter att profilerna monterats kringgjuts de hålförsedda monteringsvinklarna med höghållfast finbetong. Tillse att ett elastiskt fogfyllnadsmaterial, ev. vis mineralull, trycks in i fogen ända upp mellan tätningsprofilens skänklar så inte ev. finbetong förhindrar rörelsen i fogen.

 

mont_12mont_FVFK1