Monteringsanvisning – Migua flytande golv

Home/Företagsprodukter/Migua Fogsystem/Migutec/Monteringsanvisning – Migua flytande golv

MONTERINGSANVISNING

För serie FV, FK, FT, FG, FS och FU vid installation
i ”flytande” golv. Profilerna monteras utan förskruvning.

  1. Isolering utlägges.
  2. Monteringsvinklarna trycks in i det första lagret (min 20 mm) våt betong. Ytterligare betong skall anbringas. Hålen i monteringsvinklarna säkerställer god förankring och förhindrar distibution av stomljud.
  3. Vanligen används serie FK 35/… resp. FT 35/… vid flytande golv, eftersom en 3 – 5 mm golvbelläggning i regel läggs ovanpå.

Profilen levereras med ett skyddsinlägg som går i nivå med aluminiumprofilens överkant. Golvbeläggningen kan således dras av mot profilens överkant utan att slam tränger ner i profilen. När mattan läggs monteras slutligen det riktiga tätningsbandet.
Tillse att bärprofilens innre ytor hålls rena och fria från betongslan o.d. Vid montering av tätningsbandet rekomenderas, diskmedel eller liknande. Bandet får under inga omständigheter slås eller hammras ner!

 

mont_2