Migutrans fogtyper

MIGUTRANS – fogtyper

Fogbryggor för hårt belastade rörelsefogar i golv med trucktrafik. Alla fogbryggor finns med flertalet olika installationshöjder. Kontakta oss för råd och val av fogbrygga.

Vibrationsfria övergångar.

Fogar för större rörelser.

Fogar för extrema laster, helt vibrationsfria, finns som vattentäta varianter.