Migutrans FS 100/ …

Avsedd för hårt belastade golvfogar,
ger en helt vibrationsfri passage

 

 

FÖR TUNGA LASTER

GER EN HELT VIBRATIONSFRI ÖVERGÅNG

FÖR FOGÖPPNINGAR UPP TILL 50 MM.

RÖRELSEKAPACITET +- 10 MM (TOT 20 MM.)

HELT UNDERHÅLLSFRI

FS100_350

TEKNISK INFORMATION

Modell Fogbredd max mm Max rörelse mm Bryggans synliga
bredd mm
Bryggans totala bredd mm Inst.höjd
mm
FS 100/3000 50 + – 10 102 236 30
FS 100/4000 50 + – 10 102 236 40
FS 100/5000 50 + – 10 102 236 50

 

FÖR:
Varuhus, lager och industribyggnader etc.

SÄRSKILDA EGENSKAPER:
Högbelastbart, stabilt utförande. Skakfri passage (se belastningsprov). Tar upp ev sättningar i fogen. Hålförsedda monteringsvinklar för säker infästning. Skarvning sker genom att profilerna skjuts in i varandra (ingen svetsning). Gummitätningar förhindrar genomrinning av spolvatten (dock ej helt vattentät). Räfflad ovansida – ingen halkrisk. Vid leverans är bryggan försedd med byglar som håller den i rätt monteringsläge.

BELASTBARHET:
Truckar med luftgummihjul eller helgjutna gummihjul, max totallast 75 kN – max axellast 65 kN. Anliggningsyta 200 x 200 mm.
Truckar och staplare med hårda hjul (t.ex polyamid, nylon) beroende på hjulbredd ( Se diagram nedan).

En förutsättning för angivna lastvärden är att fogbryggan monterats enligt vår monteringsanvisning.

MATERIAL:
Samtliga delar i speciallegerad aluminium för montering i betong. Halksäker, räfflad ovansida. Gummitätningar av syntetgummi.

FUNKTION:
Två mot varandra inskjutna tandade kamprofiler medför -trots rörelsefrihet- en helt slät ovansida. Profilerna är i sin tur lagrade i kullänk för upptagande av eventuella sättningsrörelser i fogen. Stödplattan hålls alltid centrerad med hjälp av fjädrar.

FS 100 2