MONTERINGSANVISNING
FS 135/2500 – FS 200/2500 – FS 200/4500

Skarvning av fogbryggorna FS 135/2500 och FS 200/2500 sker genom skarvstift som skjuts in i motsvarande del (se bild 1).
Skarvning av fogbryggan FS 200/2500 sker dels med skarvstift samt även genom att profilerna skjuts in i varandra (se bild 2).

För att förhinda att finbetong tränger in i skarvarna är det lämpligt att understödsgjutning sker efter skarvning (gäller området vid själva skarven).

Mont skarv