Kombinationsguide Najomat

Home/Företagsprodukter/Najomatsystemet/Kombinationsguide Najomat

Kombinationsguide

GLIM Najomat finns i två olika utföranden, beteknade G612-80 och G1018. GLIM Najkolss förekommer för närvarande i nio olika varanter, beroende på vilka järn kombinationer som ska najas och vilken distanshöjs (täckande betongskikt) som är föreskriven. För att lätt åskådliggöra vilka klossar som passar har vi här gjort en enkel kombinationsguide. Klossarna som ingår i det ”lilla” systemet, passande till Najomat G612-80, har angivits med grön färg. Klossarna i det ”stora” systemet G1018a anges här med blå färg. Siffran efter snedsträcket anger distanshöjden. Exempel: 16/25 betyder att klossen ger 25 mm distanshöjd (täckande betongskikt).

tabell_najomat