Montagesystem för TT-kassetter

Ny konsol för TT-kassetter

stålkonsol för TT

Ny typ av stålkonsol dom ger en rad fördelar:
– Klart snabbare montage
– Tack vare att belastningen hamnar mer centrisk på balken kan hela ena sidan monteras i taget.
– Inga gjutna konsoler behövs
– Inga neuprenupplag behövs
– Brandklassad till R120

För komplett information:
» Stålkonsol för TT-kassetter