Glim Betongprodukter AB

Migutan FPL 85/27

Vattentät fogbrygga, något enklare, mycket kostnadseffektiv. Passande för lite mindre frekvent trafik.

  • Vattentätning sker i samband med tätskikt (ex. vis polyuretan/epoxi).
  • För fogöppningar upp till 50 mm.
  • Rörelsekapacitet 40 mm (+ – 20 mm.)

Teknisk information

Modell Fogbredd max mm Total rörelse mm. Bryggans synliga bredd mm. Monteringsbredd mm. Monteringshöjd mm. Belastbarhet personbilar kN Belastbarhet lastbilar (DIN 1072) kN
FPL 85/27 Ni 50 40 (+/- 20 mm) 85 214 27 35 300

Användningsområde

Rörelsefogar i P-hus, garage, gångbroar, ramper, terminaler mm. En kostnadseffektiv foglösning som ger en helt vattentät fog. Snabbare montage är ytterligare en besparing. Skillnaden mot våra standardfogar är att det är en klart tunnare rostfri plåt som håller fast gummit som inte tål lika långvarigt slitage. Dock är gummit utbytbart på ett enkelt sätt.

Typexempel för användande av FPL 85/27 är ett P-garage för en privat bostadsrättsförening där du har biltrafik med höga krav på vattentäthet men det är inget publikt garage med hög frekvens på trafiken.

Material

Monteringsvinklar av aluminium. Åldersbeständigt, rivhållfast rörelsegummi som monteras genom klämlister i rostfritt syrafast stål.

Särskilda egenskaper

Helt vattentät konstruktion där MIGUFLEX-tätningsbandet är utbytbart. Fogen kan tillverkas i vinklar, T och kryssförbindelser. Vi offererar gärna förtillverkade helt skräddarsydda lösningar. Högbelastbar, stabil konstruktion. Skarvas genom att de olika profildelarna skjuts in i varandra.
Avsedd att ta upp belastningar av långsamtgående biltrafik. Se laster ovan. En förutsättning för angivna lastvärden är att bryggan är jämnt samt vibrationsfritt monterad mot underlaget. För utjämning av eventuella ojämnheter gjuts en 25 cm bred avjämningsyta på bägge sidor av fogen av höghållfast cementbruk eller motsvarande.

Tillval

Av erfarenhet vet vi att vertikal fogavslutning är nödvändig för att erhålla vattentäthet vid rörelsefogar. Detta kan ej göras på byggplatsen, utan tillverkas på beställning i fabrik. Vi skräddarsyr en lösning för varje fog efter ritning. Tag kontakt med oss, så lämnar vi gärna förslag på en sådan lösning. Exempel på avslut finner du här: LÄNK

Ritning