Connector Samverkansbalk

Flexibelt och konstnadseffektivt stomsystem. CSB är en mycket kostnadseffektiv, helt integrerad stålbalk där du kan skapa tunna bjälklag med stora öppna ytor för alla typer av byggnader.

Bäst lämpade för byggnader med flera våningar såsom kontorshus, sjukhus, skolor, hotell, parkeringshus, gallerior. Inget krångel med extra brandskydd. Snabb och säker leverans till din arbetsplats. Lyft och montering utförs enkelt med en mindre kran då CSB är en av de lättaste samverkansbalkarna på marknaden. Vi erbjuder ett komplett stomsystem med både samverkansbalk och samverkanspelare. Glim hjälper dig med dimensionering av komplett prefabstomme.

Logotyp för Connector

Åtta anledningar att välja samverkansbalk från Connector.

  • En leverantör för hela stommen
  • Enkla och snabba montage
  • CE-märkta enligt SS EN 1090–1
  • Snabba leveranser, direkt från tillverkning i Västerås
  • Kostnadseffektiva
  • Står skild från Prefab-industrin
  • Inbyggt brandskydd
  • Vi dimensionerar och tar ansvar för hela stommen

CSB H30: Den nya samverkansbalken

Läs mer om samverkansbalken från Connector

Ritningsbild för Connector samverkansbalk CSB-H30