Migutrans fogtyper

Fogbryggor för hårt belastade rörelsefogar i golv med trucktrafik. Alla fogbryggor finns med flertalet olika installationshöjder. Kontakta oss för råd och val av fogbrygga.

Sök i sortimentet

Eftermontage

Fogar för eftermontage.