Glim Betongprodukter AB

Migutrans FSX 130

Avsedd för golv med mycket tung trucktrafik

  • Helgjuten metallprofil för tung trafik.
  • Räfflad ovansida – halksäker.
  • Skarvfri ovansida – förhindrar smutsansamling.
  • Rörelsekapacitet 40 mm. (+ – 20 mm.)
  • Fogbredd max 100 mm.
  • Ger mycket slät övergång.

 

Teknisk information

Modell Fogbredd max mm. Max rörelse mm Bryggans synliga bredd mm Bryggans totala bredd mm. Installationshöjd mm. Belastbarhet lastbilar (DIN 1072) kN Belastbarhet truckar med luft eller gummihjul (DIN 1055) kN Belastbarhet truckar med hårda hjul kg/mm hjulbredd
FSX 130/22* 100 40 (±20) 134 250 22 300 130 10
FSX 130/30* 100 40 (±20) 134 250 30 300 130 10
FSX 130/40 100 40 (±20) 134 254 40 300 130 10
FSX 130/50 100 40 (±20) 134 254 50 300 130 10
FSX 130/60 100 40 (±20) 134 254 60 300 130 10
FSX 130/80 100 40 (±20) 134 254 80 300 130 10
FSX 130/100 100 40 (±20) 134 254 100 300 130 10

*= Fogöppningen måste vara minst 100 mm. Centrumdelen av fogbryggan måste få plats i
öppningen då den bygger mer än själva montagevinkeln.

Användningsområde

Flygplatser, fabriks- och lagerbyggnader etc.

Material

Samtliga delar i speciallegerad aluminium för montering i betong. Gummitätningar av syntetgummi.

Särskilda egenskaper

Skarvfri ovansida, ingen smutsansamling. Hålen i monteringsvinklarna säkerställer god förankring. Skarvning sker genom att medföljande skarvstift skjuts in i bryggans delar.Halksäker räfflad ovansida. Vid leverans är bryggan försedd med byglar som håller den i rätt monteringsläge. Mycket låg installationshöjd för tunna övergolv. Gummitätningar förhindrar genomrinning av spolvatten (dock ej helt vattentät).

Teleskoparmar med kullänksfunktion som möjliggör rörelseupptagning tvärs och längs fogen samt även ev. sättningsrörelser.

Tillåten belastning

Se tabell ovan för olika hjultyper.

En förutsättning för angivna laster är att fogbryggan monterats enligt vår monteringsanvisning.

Ritning