Glim Betongprodukter AB

Migutrans FSX 155

Avsedd för golv med hög belastning

  • För tung trafik
  • Räfflad ovansida – halksäker.
  • Skarvfri ovansida – förhindrar smutsansamling.
  • Rörelsekapacitet 40 mm (+ – 20 mm.)
  • Fogbredd max 120 mm.
  • Ger mycket slät övergång.

Teknisk information

Modell Fogbredd max mm. Max rörelse mm Bryggans synliga bredd mm Bryggans totala bredd mm. Installationshöjd mm. Belastbarhet lastbilar (DIN 1072) kN Belastbarhet truckar med luft eller gummihjul (DIN 1055) kN Belastbarhet truckar med hårda hjul kg/mm hjulbredd
FSX 155/22* 120 40(±20) 155 271 22 600 130 15
FSX 155/30 120 40(±20) 155 271 30 600 130 15
FSX 155/50 120 40(±20) 157 273 50 600 130 15

*= Fogöppningen måste vara minst 100 mm. Centrumdelen av fogbryggan måste få plats i
öppningen då den bygger mer än själva montagevinkeln.

Användningsområde

Flygplatser, fabriks- och lagerbyggnader etc.

Material

Samtliga delar i speciallegerad aluminium för montering i betong. Gummitätningar av syntetgummi. En massiv konstruktion i formsprutad aluminium ger underhållsfri och långlivad foglösning.

Särskilda egenskaper

Skarvfri ovansida, ingen smutsansamling. Ny förbättrad lastupptagningskonstruktion. Hålen i monteringsvinklarna säkerställer god förankring. Skarvning sker genom att delar av bryggan förskjuts in i nästa del. Detta säkerställer också bryggans nivå. Halksäker räfflad ovansida. Vid leverans är bryggan försedd med distansbyglar som håller den i rätt monteringsläge. Mycket låg installationshöjd för tunna övergolv. Gummitätningar förhindrar genomrinning av spolvatten (dock ej helt vattentät). Möjlig rörelseupptagning tvärs och längs fogen samt även ev. sättningsrörelser.

Tillåten belastning

Se tabell ovan för olika hjultyper.
Truckar med hårda hjul 15 kg/mm hjulbredd (total hjulbredd på truckens alla hjul i millimeter x 15 kg ger tillåten totallast.

En förutsättning för angivna laster är att fogbryggan monterats enligt vår monteringsanvisning.

Ritning