Monteringsanvisningar

En förutsättning för ett lyckat resultat är att rätt fogbrygga valts med hänsyn till fogbredd, fogrörelser och belastning.

Stor vikt lägges vid att monteringen sker rätlinjigt, utan höjdskillnader i underlaget, då på sikt annars bryggans funktion annars menligt kan skadas.

För att förenkla installation är fogbryggan vid leverans försedd med distansbyglar, som monteras i fabrik. Efter att moneringvinklarna bultats fast avlägsnan dessa distansbyglar.
För installation i golv innehållande magnesit eller där kraftig fuktvandring befaras, skall de aluminiumytor som kommer i beröring med golvmaterialet bestrykas med Bitumen eller motsvarande.

 

Monteringsanvisning för Migutrans fogbryggor

Befintlig fog bilas upp till ca 250 – 300 mm bredd och 30 – 35 mm djup.

Ursparningen göres ren – noggrant med dammsugning alt blåses rent med tryckluft.

Lägg ut ett utjämningslager av höghållfast bruk. Se till att bruket ej rinner ner i fogen genom att exempelvis låta en tunn isolerskiva sticka upp ca 10 mm över bruket.

Det är mycket viktigt att fogbryggan undergjutes med epoxibruk eller liknande höghållfast bruk för att få tillräckligt hög tryckhållfasthet.

Kontrollera att bruket stöder monteringsvinklarna helt och hållet – även närmast fogen.

Före montering av MIGUTRANS Fogbrygga rengöres monteringsvinklarna med förtunning.

Skarvning av profillängderna sker med hjälp av skarvsprintar som skjuts in i motsvarande del. Profillängderna skjuts ihop helt och hållet.

Fogbryggan trycks ned (slå försiktigt på vinklarna – ej mitt på fogbryggan) i utjämningsbruket så att fogbryggans överkant kommer i samma nivå som anslutande golv.

Det är viktigt att utjämningsbruket stöder monteringsvinklarna helt och hållet och att håligheter ej uppstår.

När utjämningsbruket har härdat helt och hållet fästes fogbryggan till betongen med antingen kemankare eller med Multi-monty skruv. Dessa fästes på båda sidor i zick-zack mönster med c/c 300 mm.

Vid skarvarna bör avståndet vara max 200 mm mellan infästningarna.

Distansbyglarna borttages.

Ursparningen igjutes med Sikadur 43 eller likvärdigt bruk till rätt nivå. Skarven mellan igjutningen och betonggolvet slipas av så att en helt slät yta erhålles.

Alternativ montering

Befintlig fog bilas upp något djupare än ovan.

Fogbryggan lägges ut och eventuell skarvning utföres. Rikta in fogbryggan över fogen och borra hål för kemankarna c/c 300 på båda sidor. Vid skarvarna max 200 mm.

Blås ren hålen och den uppbilade ytan och montera kemankare. När dessa härdat monteras fogbryggan med 2 muttrar , 2 brickor/ kemankare till exakt rätt höjd och skruvas fast.

Därefter undergjutes fogbryggan med höghållfast bruk, ex Sikadur 42, så att monteringsvinklarna stöds helt och hållet och utan hålrum. Detta är mycket viktigt !!

Undergjutningen får vara maximalt 40 mm tjock.

Se till att bruket ej rinner ner i fogen genom att exempelvis låta en tunn isolerskiva sticka upp ca 10 mm över bruket.

Bruket skall vid undergjutningen tränga upp och fylla hålen i monteringsvinklarna.

När bruket härdat borttages distansbyglarna.

Ursparningen igjutes till rätt nivå. Skarven mellan igjutningen och betonggolvet slipas av så att en helt slät yta erhålls.

Uppkommer det några frågor så tveka inte att höra av Er till oss. / GLIM

FS 135/2500 – FS 200/2500 – FS 200/4500

Skarvning av fogbryggorna FS 135/2500 och FS 200/2500 sker genom skarvstift som skjuts in i motsvarande del (se bild 1).
Skarvning av fogbryggan FS 200/2500 sker dels med skarvstift samt även genom att profilerna skjuts in i varandra (se bild 2).

För att förhinda att finbetong tränger in i skarvarna är det lämpligt att understödsgjutning sker efter skarvning (gäller området vid själva skarven).