Glim Betongprodukter AB

Migutrans FSX 160

Avsedd för golv med hög belastning och breda fogöppningar

  • För tung trafik
  • Räfflad ovansida – halksäker
  • Skarvfri ovansida – förhindrar smutsansamling
  • Rörelsekapacitet 60 mm (+ – 30 mm.)
  • Fogbredd max 130 mm.
  • Tar upp rörelser i tre riktningar.

Teknisk information

Modell Fogbredd max mm. Max rörelse mm Bryggans synliga bredd mm Bryggans totala bredd mm. Installationshöjd mm. Belastbarhet lastbilar (DIN 1072) kN Belastbarhet truckar med luft eller gummihjul (DIN 1055) kN Belastbarhet truckar med hårda hjul kg/mm hjulbredd
FSX 160/22* 130 60 (±30) 162 280 22 300 70 6,5
FSX 160/30* 130 60 (±30) 162 280 30 300 70 6,5
FSX 160/40 130 60 (±30) 162 284 40 300 70 6,5
FSX 160/50 130 60 (±30) 162 284 50 300 70 6,5
FSX 160/60 130 60 (±30) 162 284 60 300 70 6,5
FSX 160/80 130 60 (±30) 162 284 80 300 70 6,5
FSX 160/100 130 60 (±30) 162 284 100 300 70 6,5

 

Användningsområde

Flygplatser, fabriks- och lagerbyggnader etc.

Material

Samtliga delar i speciallegerad aluminium för montering i betong. Gummitätningar av syntetgummi
En massiv konstruktion i formsprutad aluminium ger underhållsfri och långlivad foglösning.

Särskilda egenskaper

Skarvfri ovansida, ingen smutsansamling. Ny förbättrad lastupptagningskonstruktion. Hålen i monteringsvinklarna säkerställer god förankring. Skarvning sker genom att delar av bryggan förskjuts in i nästa del. Detta säkerställer också bryggans nivå. Halksäker räfflad ovansida. Vid leverans är bryggan försedd med byglar som håller den i rätt monteringsläge. Mycket låg installationshöjd för tunna övergolv.
Gummitätningar förhindrar genomrinning av spolvatten (dock ej helt vattentät).
Möjlig rörelseupptagning tvärs och längs fogen samt även ev. sättningsrörelser.

Tillåten belastning

Se tabell ovan för olika hjultyper.

Truckar med hårda hjul 6,5 kg/mm hjulbredd (total hjulbredd på truckens alla hjul i millimeter x 6,5 kg ger tillåten totallast.

En förutsättning för angivna laster är att fogbryggan monterats enligt vår monteringsanvisning.

Ritning