Kvalitetsprovning

Migutan fobrygger kvalitetsprovning

Beskrivning

Vid Münchens Tekniska Högskola genomfördes ett test, i syfte att undersöka vattentätheten hos fogbryggorna efter ett stort antal överrullningar. Testet genomfördes i en fordonsvagga.

Genomförande:

Testmodellen moterades under fordonsvaggan. Därefter sköts testmodellen fram och tillbaka under en fordonsaxel med två hjul. Hastigheten var ca 1 km/h och den totala rullningslängden var ca 500 mm. För att simulera verkliga hjulspår, försköts vaggan ± 2 cm var 30:e rullning. I syfte att motsvara trafik av lätt lastbil var axellasten 50 kN och hjultrycket 8 bar.

Två testomgångar genomfördes:

Testomgång 1 : Fogöppning 0 mm. 60.000 överrullningar vid rumstemperatur. Axellast 50 kN, hjultryck 8 bar.

Testomgång 2 : Fogöppning + 20 mm. 60.000 överrullningar. Axellast 50 kN, hjultryck 8 bar.

Testresultat:

Testomgång 1: Efter sammanlagt 65.000 överrullningar kunde inget vattengenomsläpp eller missfärgning på fogens undersida konstateras.

Testomgång 2: Ytterligare 77.000 överrullningar gjordes. Ej heller efter detta kunde vattengenomsläpp eller missfärgningar konstateras.

Sammanfattningsvis konstaterades att de båda fogbryggorna FP 90/45 Ni och FP 90/25 Ni på grundval av de genomförda testerna var väldimensionerade och helt vattentäta.

Testmodell:

Testmodellen bestod av två betongplattor, mellan vilka en fogbrygga ingjutits. På ena sidan användes FP 90/45 Ni i gjutasfalt och på andra sidan FP 90/25 Ni mot en yta av plastbetong. Tätningsbandet monterades mellan foghalvorna och de 2,5 mm tjocka slitplåtarna av rostfritt stål skruvades fast.