Migutan, monteringsanvisningar

Monteringsanvisningar för lång och kort AAS-folie.

Lång AAS-folie

Monteringsanvisning för läggning i asfalt

OBS: nedanstående monteringsanvisning ska betraktas som en vägledning i normalfallet. Eftersom förhållandena varierar kraftigt från byggplats till byggplats och olika material används, kan vi emellertid inte ta något ansvar för själva monteringen eller konsekvenserna av denna. Vid eventuella tveksamheter eller frågor, kontakta oss.

Fördela monteringsvinklar

Lägg ett ca 120 mm brett utjämninglager av höghållfast bruk (t.ex epoxy) på bägge sidor fogen, vid skarvarna 300 mm bredd x 500 mm längd. Fördela de numrerade monteringsvinklarna längs fogen (bild A).

Tryck ner profilerna

Monteringsvinklarnas ändar passar i varandra. Skjut ihop delarna ca 30 mm för att säkerställa nivåriktighet. (Bild B) Tryck ner profilerna i det ännu våta bruket. Knacka försiktigt tills rätt nivå uppnås. Väg av att profilerna är raka längs hela fogen.

Fyll hålrummen

När bruket härdat förankras monteringvinklarna med kemankare alternativt betongskruv (dim 7,5 x 80 mm) med s 300 mm på bägge sidor. Om kemankare använts så kapa eventuellt uppstickande delar till höjd med muttrarna. Observera härdningstiden och tillse att de är ordentligt dragna. Fyll hålrummen i monteringsvinklarnas nedre plan med bruk.

Skruva ur plugg

Demontera de rostfria skyddsplåtarna och distanshållarna. Avlägsna skyddstejpen från monteringsvinklarnas övre del. Skruva ur pluggen ur skruvhålen så att skyddsplåtarna kan skruvas fast senare (bild C).

Lättast vid varmt väder

Tryck i AAS-folien uppifrån i de yttersta spåren på monteringsvinklarna och därefter tätningsbandet mellan monteringsvinklarna. Använd såpvatten för att underlätta montage. Börja alltid från en vinkel eller ände (bild D+E). Tillse att de stansade hålen i
tätningsbandet kommer mitt för de gängade hålen i monteringvinklarnas överdel. OBS: AAS-folie och tätningsband går lättast att montera vid varmare väderlek.

Applicera skyddstejp

Montera slutligen de rostfria skyddsplåtarna med de medföljande rosfria skruvarna. (Bild F) Använd momentnyckel (7 Nm). Applicera den medföljande skyddstejpen på fogbryggans nu synliga delar. Den bör sitta kvar i ca 10 – 14 dagar då skruvarna efterdras.

Tätning mot asfaltsskikt

OBS : Vid ytor som skall snöröjas bör asfaltskanter vara något överstående mot skyddsplåtarna. Snöröjning får ej ske med skopa utan bör göras med snedställt blad. Vid eventuella tveksamheter eller frågor kontakta oss. / GLIM Betongprodukter AB

Applicera varmasfalt flödigt under AAS-folien upp mot monteringsvinklarnas sidor.

Lägg upp ett tätskikt tätt mot monteringsvinklarnas yttersidor.

Applicera ytterligare varmasfalt ovanpå tätskiktet.

Tryck ner AAS-folien i varmasfalten. OBS: det är mycket viktigt att AAS-folien pressas in i vinkeln mot monteringsvinklarna.

Applicera ytterligare ett lager varmasfalt på AAS-folien.

Avsluta med ett lager tätskikt.

Asfaltera till nivå med de rostfria skyddsplåtarnas överkant OBS: dessa är utbytbara. För att kunna byta dem, avsluta med en mjukfog längs skyddsplåten.

Kort AAS-folie

Tillverka/lämna en ursparing som passar den fogtyp Ni valt.
Gör rent, dammsug och använd primer på betongytorna

Lägg i ett utjämningslager med höghållfast bruk (ex. epoxy).

Rengör aluminiumprofilen exemplevis med avfettning.
Placera monteringsvinklarna tillsammans med gjutavstängaren (tillval)
i det ännu våta bruket och knacka (försiktigt) ner vinklarna till rätt nivå.

När bruket har härdat förankras vinklarna till betongen med hjälp av betongskruv (7,5 x 75 mm) alt. kemankare
som sätts på c/c avstånd ca 300 mm.

Ursparingen gjuts igen fram till avstängaren. Var noga med att igjutningen
blir precis i nivå med den övriga betongen. Avstängaren kan precis lika gärna utgöras
av en plåtregel eller träregel.

Ytskiktet läggs på och läggs intill avstängningsprofilen.

Skruvar och monteringsprofiler tas bort och fogen rengöres och dammsugs.

Montera nu AAS-folien och sedan gummiilägget i mitten.
Därefter skruvas skyddsplåtarna fast och pressar då gummiiläggen samman.
Lägg en mjukfog för att få vattentätt mellan AAS-folien och betongen.
OBS efter ca 10-14 dagar skall skruvarna efterdras med momentnyckel (7 Nm)