Skyddsplåtar

Det finns som tillbehör olika varianter av skyddsplåtar till vissa av fogbryggorna.
OBS! Används dessa skyddsplåtar kan fogbryggan ej längre ta upp ev sättningsrörelser.

Variant 1 AP 800

Endast för gångtrafik.

Variant 2 APG​

FP 90/25 NI APS

FPG 90/35 NI APS