Täckplåt

Det finns som tillbehör olika varianter av skyddsplåtar till vissa av fogbryggorna.
OBS! Används dessa skyddsplåtar kan fogbryggan ej längre ta upp ev sättningsrörelser.

Variant 1: AP 800

Endast för gångtrafik.

Variant 2: APG​

Variant 3: APS

Variant 3, foto: APS Ger helt slät passage över fogen