Täckplåt

Det finns som tillbehör olika varianter av skyddsplåtar till vissa av fogbryggorna.
Detta skyddar fogarna ytterligare och ger en mycket slät övergång för trafiken.
Speciellt typen APS med sinusformad skyddsplåt som ger helt slät passage.

OBS! Används dessa skyddsplåtar kan fogbryggan ej längre ta upp ev sättningsrörelser.

Variant 1: AP 800

Endast för gångtrafik.

Variant 2: APG​

Variant 3: APS

Variant 3, foto: APS Ger helt slät passage över fogen