Glim Betongprodukter AB

Brolager POT

Brolager för laster mellan 500 till 120 000kN, tillåter stora rörelser i olika riktningar

Mageba RESTON-POT-lager säkerställer kontrollerad överföring av krafter mellan en strukturs överbyggnad och dess understruktur.

De tillåter också rotation kring varje axel och rörelser i alla riktningar.

Lagren överför vertikala krafter till underkonstruktionen och tillåter rotation tack vare en elastomerkudde som är innesluten i lagret.

Foto på brolager pot

Teknisk information

RESTON-POT lager är lämpliga för användning i konstruktioner med låg till hög belastning och frekventa rörelser och rotationer.

Kontakta oss gärna för hjälp med val av passande lager samt dimensionering.

Ritning