Glim Betongprodukter AB

Lasto Block

Deformationslager

Enkla lätta lösningar för lägre laster

För laster om ca 100 – 20 000 kN

Vibrationsdämpande

Enkel installation och mycket lite underhåll.

Lasto block deformationslager

Teknisk information

Mageba LASTO-BLOCK deformationlager fungerar som elastiska förbindelser mellan konstruktionselement. De överför vertikala och horisontella krafter, utan begränsningar, från överbyggnaden till underkonstruktionen och tillåter rörelser i alla riktningar och rotationer kring varje axel. Lagren kan levereras med olika stålanslutningsplattor, vulkaniserade i deras övre och undre ytor, för att förankra dem och förhindra förskjutning. De kan också utrustas med speciella glidytor med låg friktion.

Användningsområde

LASTO-BLOCK deformationlager är lämpliga för användning i konstruktioner som kräver överföring av låg till medelbelastning. Utrustad med en glidyta kan de vara särskilt användbara för att tillhandahålla tillfälligt stöd under förflyttning av stora laster och för brodäckets inkrementella lanseringsmetod.

Ritning