Glim Betongprodukter AB

Tensa Crete RE – LS

Enspaltsfog för renovering av brofogar med ljuddämpande körplåt

  • För fogrörelser upp till +/- 100 mm
  • Snabb installation för renovering
  • Grund konstruktion, ger mindre urtag ur befintlig konstruktion
  • Utrustad med ljudminskande körplåt, sinusformad.

Monterad Mageba Tensa Crete RE LS

Teknisk information

En snabb installation kan utföras genom att använda sig av produkten Mageba Robo-Flex.
Det är en mycket snabbhärdande och vattentät polymerbetong.
Det behövs inte gå djupt ner i konstruktionen för att få plats med fogen och det behövs ej heller någon annat typ av förankring förutom Robo-Flex.
En renovering kan göras över natt och trafik kan släppas på efter bara några timmar av härdning.

Användningsområde

Passar att använda på alla typer av brorenoveringar tack vare sin låga bygghöjd och det fungerar väl att montera den i kombination med både asfalt och betong.

Särskilda egenskaper

Utrustad med sinusformade körplåtar dom reducerar ljudet med upp till 80%.

Ritning