Glim Betongprodukter AB

Tensa Crete RE

Enspaltsfog för renovering av brofogar - ljuddämpande körplåtar som tillval

  • För fogrörelser upp till +/- 80 mm
  • Snabb installation för renovering
  • Grund konstruktion, ger mindre urtag ur befintlig konstruktion
  • Kan utrustas med ljudminskande körplåtar, sinusformade

Monterad Mageba Tensa Crete RE

Teknisk information

En snabb installation kan utföras genom att använda sig av produkten Mageba Robo-Flex.Det är en mycket snabbhärdande och vattentät polymerbetong. Det behövs inte gå djupt ner i konstruktionen för att få plats med fogen och det behövs ej heller någon annat typ av förankring förutom Robo-Flex. En renovering kan göras över natt och trafik kan släppas på efter bara några timmar av härdning.

Användningsområde

Passar att använda på alla typer av brorenoveringar tack vare sin låga bygghöjd och det fungerar väl att montera den i kombination med både asfalt och betong.

Ritning