Glim Betongprodukter AB

Tensa finger RSFD

Robust fingerfog för tung belastning och stora rörelser

  • Rörelser från 100 – 350 mm
  • Enkel design
  • Mycket lite underhåll
  • Standard installation
  • Ofta i kombination med inbyggd ränna för avvattning
  • Mycket kraftig konstruktion som tål snöplogar och frekvent tung trafik

Asfaltsmonterad Mageba Tensa Finger RFSD

Teknisk information

Ritning