Glim Betongprodukter AB

TENSA -GRIP RS-LS

Enkelspalt - Brofog för mycket tung belastning

  • För fogrörelser upp till +/- 100 mm
  • Gjuts fast, standard montage
  • Utförs helt enligt önskemål med vinklar, avslut etc
  • Utrustad med ljuddämpande sinusformade körplåtar
  • Körplåtarna är enkelt utbytbara.

Asfaltsmonterad Mageba Tensa Grip RSLS

Teknisk information

Fogarna består av robusta stålkantprofiler och utbytbara tätningsprofiler, vilket säkerställer en långvarig vattentäthet. Fogarnas dränering sker via brodäckets dräneringssystem.

Användningsområde

TENSA-GRIP expansionsfogar har utvecklats för användning i broar med tung trafikbelastning och är framtagna för att klara av snöplogar och fordon med exceptionellt tung last. De kan användas i kombination med både asfalt- och betong som anslutande slityta.

Expansionsfogen tillverkas helt enligt önskemål med mått, vinklar och önskad avslutningsdetalj som  exempelvis uppvik eller avrinningsdetalj.

Sinusplåt - utbytbara