Glim Betongprodukter AB

TENSA -GRIP RS-LS

Enkelspalt - Brofog för mycket tung belastning

  • För fogrörelser upp till +/- 100 mm
  • Gjuts fast, standard montage
  • Utförs helt enligt önskemål med vinklar, avslut etc
  • Utrustad med ljudminskande körplåt

Asfaltsmonterad Mageba Tensa Grip RSLS

Teknisk information