Glim Betongprodukter AB

Tensa-GRIP RS

Enkelspalt - Brofog för mycket tung belastning

  • För fogrörelser upp till +/- 80 mm
  • Gjuts fast, standard montage
  • Utförs helt enligt önskemål med vinklar, avslut etc
  • Kan utrustas med ljudminskande körplåt

Asfaltsmonterad Mageba Tensa Grip RSLS

Teknisk information