Glim Betongprodukter AB

Tensa-GRIP RS

Enkelspalt - Brofog för mycket tung belastning

  • För fogrörelser upp till +/- 80 mm
  • Gjuts fast, standard montage
  • Utförs helt enligt önskemål med vinklar, avslut etc
  • Kan utrustas med ljuddämpande, sinusformade  körplåtar

Asfaltsmonterad Mageba Tensa Grip RSLS

Teknisk information

Fogarna består av robusta stålkantprofiler och utbytbara tätningsprofiler, vilket säkerställer en långvarig vattentäthet. Fogarnas dränering sker via brodäckets dräneringssystem.

Användningsområde

TENSA-GRIP expansionsfogar har utvecklats för användning i broar med tung trafikbelastning och är framtagna för att klara av snöplogar och fordon med exceptionellt tung last. De kan användas i kombination med både asfalt- och betong som anslutande slityta.

Expansionsfogen tillverkas helt enligt önskemål med mått, vinklar och önskad avslutningsdetalj som  exempelvis uppvik eller avrinningsdetalj.

Exempelbild vid installation