Glim Betongprodukter AB

Tensa Modular LR

Brofog för mycket stora rörelser i alla riktningar

  • För rörelser från 120 till 2500 mm
  • Flexibel konstruktion, skräddarsys för varje projekt
  • Bultad konstruktion, enkelt underhåll
  • Kan utrustas med ljuddämpande sinusplåtar

Monterad Mageba Tensa Modular LRLS

Teknisk information

TENSA-MODULAR expansionsfogar med flera celler kan ta upp rörelser i alla riktningar och rotationer kring varje axel. De kan användas för längsgående rörelser på så lite som 120 mm, eller för mycket stora rörelser på över 2.400 mm. Brodäckens totala rörelse är indelad i ett antal enskilda celler som skapas av horisontella balkar. De enskilda cellerna förseglas med vattentäta gummiprofiler, och balkarnas rörelser regleras av ett elastiskt styrsystem.