Glim Betongprodukter AB

Migutec D 12

För fogar i putsade väggar och tak

Mycket flexibelt ilägg som tillåter stor rörelse.

Finns i utförande för montage i vinklar/hörn

Produktbild för Migutec D DE 12

Teknisk information

Modell Fogöppning max mm Total rörelse mm Bryggans synliga bredd mm Bryggans totala bredd mm Monteringshöjd mm
D 12/3 30 10 (+ – 5) 32 110 12
D 12/5 75  40 (+ – 20) 75 155 12
D 12/7 100 50 (+ – 25) 100 180 12
D 12/9 150  100 (+ – 50) 150 230 12
D 12/13 200 120 (+ – 60) 200 280 12

Användningsområde

För fogar i putsade väggar och tak.
OBSERVERA!
1. Tätningsbandet skall sträckas något vid montering.
2. Tätningsbanden kläms fast i ena änden med en tång i aluminiumnotens kant för att förhindra glidning.

Material

Bärprofil och hålförsedda monteringsvinklar av aluminium.
Elastiskt åldringsbeständigt tätningsband för in- och utvändig montering.
Standardfärg: grå.

Särskilda egenskaper

God vidhäftningsförmåga i putsen genom de hålförsedda monteringsvinklarna.
Tätningsbandets konstruktion innebär dubbelverkande vattenspärr.
God upptagningsförmåga även av stora fogrörelser.
God upptagning av eventuella sättningar.
Finns i varianter för montage mot vägg. Dold eller synlig vinkel.

Ritning