Glim Betongprodukter AB

Migutec D 20

För fogar i putsade väggar och tak

Mycket flexibelt ilägg som tillåter stor rörelse
Finns i utförande som kan monteras i vinkel/hörn

Produktbild för Migutec D DE 20

Teknisk information

Modell Fogöppning max mm Total rörelse mm Bryggans synliga bredd mm Bryggans totala bredd mm Monteringshöjd mm
D 20/3 30 10 (+ – 5) 32 111 20
D 20/5 75  40 (+ – 20) 75 160 20
D 20/7 100 50 (+ – 25) 100 180 20
D 20/9 150  100 (+ – 50) 150 230 20
D 20/13 200 120 (+ – 60) 200 280 20

Användningsområde

God vidhäftningsförmåga i putsen genom de hålförsedda monteringsvinklarna.
Tätningsbandets konstruktion innebär dubbelverkande vattenspärr.
God upptagningsförmåga även av stora fogrörelser.
God upptagning av eventuella sättningar.

Material

Bärprofil och hålförsedda monteringsvinklar av aluminium.
Elastiskt åldringsbeständigt tätningsband för in- och utvändig montering.
Standardfärg: grå.

Särskilda egenskaper

OBSERVERA!
1. Tätningsbandet skall sträckas något vid montering.
2. Tätningsbanden kläms fast i ena änden med en tång i aluminiumnotens kant för att förhindra glidning.

Ritning